Vi iverksetter nå prosjektering av Viksund 14,95 x 7,00 og beregner at formene til denne båten er ferdig i slutten av 2020 og at bygging og levering av prototypene kan skje i 2021
Tilbud utarbeides på forespørsel etter kundens behov for fiskeutstyr og spesielle krav.