Viksund Vikfjord AS Bygger i samarbeid med Nor Lanka Boat Partners og Norsk verft.

Vennligst ta kontakt på TLF: 932 13 091

40 år gammel Viksund sjark god som ny! Invester i Vikfjord fra Viksund varige verdier

HER KAN DU SE EN:
VIKSUND LANKA SJARK ÅRSMODELL 2000

NORLANKA BOAT  PARTNERS - VIKSUND - DHANUSHA - FAIR CURVE DESIGN - VIKSUND VIKFJORD  BY  THE OPENING OF PARTNER DHANUSHA MARINS NEW YARD

Viksund Vik-Lanka Sjarker 1065/1099/1299

Presenteres her av Viksund Vikfjord AS:


Trykk På Bilde For å  Forstørre

Viksund Vik-Lanka Havsjark 1299 x 600 - 50m3 Spes. 99 Nok 8.500.000 

Viksund Vik-Lanka Havsjark 1065/99 x 600 - 25m3 Spes. 98 Nok 7.500.000


Viksund Vik-Lanka Kystsjark 1299 x 530 30m3 Rom Spes. 97     Nok: 7.500.000


Viksund Vik-Lanka Kystsjark 1065/99 x 530 20m3 Rom Spes. 97 Nok: 6.500.000

Spesifikasjon For Viksund Vik-Lanka Kystsjark Nr .97 1299/1065/99

1.  INTRODUKSJON.. 5

1.1.         SPESIFIKASJONER.. 6

2.  KONSTRUKSJON. 7

2.1.         KONSTRUKSJON / BYGGE MATERIALER.. 7

2.2.         SKROG KONSTRUKSJON.. 7

2.3.         FISKE / LASTEROM.. 8

2.4.         FENDER.. 8

2.5.         REKKVERK OG LEIDERE. 8

2.6.         MASTRER.. 8

2.7.         ROR SYSTEM.. 8

2.8.         VINDUER OG DØRER.. 9

3.  ARANGEMENT / SEKSJONER. 9

3.1.         MOTOR ROM.. 9

3.2.         STYREHUS OG MESANHUS.. 9

3.4.         BYSSE.. 10

3.5.         BADE OG TOALETTROM. 10

3.6.         LUGARER UNDER FORDEKK.. 10

3.7.         ANKER ROM I FORPIGG MED LUKE.. 11

  4. 0       MOTOR OG UTSTYR. 11

4.1.         MARINE MOTOR.. 11

4.2.         GEAR BOX.. 11

4.3.         Propeller anlegg. 11

  5.0       ELEKTRISK SYSTEM. 12

5.1.         24V DC System.. 12

5.2.         LIGHT FITTINGS.. 13

  6.0       BOAT SYSTEMS. 14

6.1.         FUEL SYSTEM.. 14

6.2.         FRESH WATER SYSTEM.. 14

6.3.         PUMPE SYSTEM.. 15

6.4.         GRÅ VANN SYSTEM.. 15

6.5.         VENTILATION SYSTEM.. 15

6.6.         DECK WASH SYSTEM.. 15

          TØRR EKSOS SYSTEM.. 16

6.7.         STYRE SYSTEM.. 16

    7.0        ANKER OG FORTØYNING.. 16

7.1.         ANKER TYPE.. 16

7.2.         MOORING STYRING.. 16

7.3.         KOMMUNIKASJON ELEKTRONISK UTSTYR.. 16

  8. 0       LIV REDNINGS UTSTYR. 16

  9. 0     BRANNSLUKKNING SYSTEM.. 17

9.1      Montert CO2 FIRE FIGHTING SYSTEM FOR MOTORROM.. 17

  10.0     VARME SYSTEM. 17

  11.0   TRUSTERE.. 18

  12.0   TESTER UTSTYR.. 18

12.1.     TEST STABILLITET. 18

12.2.     OPPSTART / IGANG KJØRINGS PRØVER.. 18

12.3.     SJØ PRØVER.. 18

    13.0   UTRUSTNING OG FARTØYINSTRUKS

 

 

 

 

 

 

1.   INTRODUKSJON

Viksund Vik-Lanka Kyst sjark leveres som 36 fot 1065/99 eller 43 for 1299 x 530  Båten bygges med sertifiserte materialer og utstyr samsvarende med  Nordic Båt Standard, og etter Viksund internasjonale standard, under kontroll og godkjennelse av  Synfaring as som etter ferdigstillelse utsteder fartøyinstruks . Leveringsted er  Bergen om ikke annet er avtalt

Båten bygges I samarbeid av følgende firmaer

Båtbygger                         : Dhanusha Marine Lanka Export Pvt Ltd.

Design og form utvikling   : Erling Viksund & Fair Curve Lakmal  

Koordinering og kontroll   : Fair Curve Marine Design & Solution.

Kontroll / fartøyinstruks     : Synfaring as

Standard                           : Nordisk båt Standard

Salg                                               : Viksund Vikfjord as , Askøy

Kontrakt ved                     : Samarbeidende service leverandør i Norge

 

 

1.1.         SPESIFIKASJONER

 

Tekniske data som opplistet nedenfor

 

1.1.1.     Mål kan justeres ved kontrakts avtale

Lengde LOA                                                              - 1065/99 - 1299                              

Max bredde                                                                 -   530

Max dypgang                                                             -   3.50

Design dypgang                                                                     -   2.00 m

 Fiskerom kapasiteter  fra ( 16 til 20 m3 )                   -   20 til 30 m3

Brennoljetanker                                                           - 2000 liters

Fersvannstanker                                                         - 1000 liters

Speed                                                                         - 10-12 knots

Engine Power (350 Cummins hk /1800 continuerlig)   -   350           hk

Fast propeller anlegg med ZFIW gear med 1 PTO 650 NM

Innredet for                                                                 - 04 mann

 

1.1.2.     SKROG FORM

 

Viksund Lanka Sjarken har skarp vinklet chine, med “V“ bunn med opptil 17 gr. bunnreis. Dette er et deplasement skrog med side slingrekjøler og bulb for større stabilitet og komfort.

 

 

 

 

 

1.1.3.     Sjø og arbeids dyktighet og komfort

Skroget er utviklet gjennom lang erfaring og utprøving og er konstruert for optimal sjø og arbeids dyktighet og komfort. Båten er kapabel til fremdrift med minimum motorkraft under fiske.  Båten er kapabel til å drive kyst eller bankfiske etter avtale innen for regelverket.

1.1.4.     Manuvreringsevne

Båtens bunn fasong er konstruert for maksimal manøvrerings evne under fiske og fremdrift.

1.1.5.     Stabilitet

Båtens stabilitet samsvarer med krav for kystfiske. ( Kan mot tillegg leveres for relevant bankfiske ) . Videre er båten designet for internasjonal godkjennelse av stabilitet etter behov som blir avtalt mellom kjøper og båtbygger.

2.   KONSTRUKSJON

 

2.1.         KONSTRUKSJON / BYGGE MATERIALER

 

Skroget er helstøpt I form I massiv Glassfiber Armert Polyester GRP og spant avstivet.

Skrog, dekk, overdel og innredning er sammen støpt til en kompakt struktur i GRP. Alle hoved komponenter er av høy marine kvalitet av utvalgt tilpasset materiale for båtens bruk.    

 

Fibre                          : Glassfiber forsterknings materiale er av godkjent type

Laminating Resin      : Marine kvalitet polyester er av godkjent type for hånd støpning

Gel-coat                      : Høy kvalitets Gel-coat av godkjent type med standard farge.        

Top Coat                    : Brann hemmende top coat anvendes I motorrom.  

Kjernemateriale        : PVC materiale av godkjent type..          

Aluminium                : Alt Aluminium er av godkjent type                

Rustfritt stål             : Alt rustfritt stål er av 304 or 316 eller høyere grade.

Tre                            : Første kvalitet marine grade plywood / finer brukes.

Skruer / beslag        : Rustfritt stål når ikke annet er bestemt for spesielle formål

 

 

 

 

 

 

2.2.         SKROG KONSTRUKSJON

 

Skrog og overdel er GRP hånd støpt I høypolerte former av høyt kvalifiserte operatører og skroget er ekstra dimensjonert under vann linje til tradisjonell Viksund skrogstyrke.

Under båtbyggingen er arbeidet overvåket med computer for å kontrollere korrekt fuktighet og temperatur for å sikre høyverdige laminater.

Båten er GRP spantet med skott og innerdelene er og sammen støpt med vanntette skott.

Konstruksjonen samsvarer for båttypen og godkjennes av DNV

Følgende tester utføres av skrog  

§ Hård hets Test

§ Kompossite Test

 

Tetthetstest av vinduer, dører og luker

 

2.3.         FISKE / LASTEROM

 

Kapasitet på fiskerommet på 1065/99  er   20 m3 på 1299 er 30 m3 . Fiskerommet  er isolert med 100 mm godkjent skumm.  Innsiden på fiskerommet dekkes med to lag GRP og top coat.. Romluka er 600mm høy med 1500 x1200 mm åpning . Fiskerommet leveres med fast midskott eller forberedt for kontainer.

2.4.         FENDER

 

Full profil stor fender rundt hele båten 100x 75 mm.

 

2.5.         REKKVERK OG LEIDERE.

 

Rekker og leidere er av  316 rustfrie rør

LUKER

 

Motorrom luken er 2000x1300 mm innebygget i dekk og sikret med bolter eller laminat

 

Motor roms dekks luke og for pig luke er 600x600 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.         MASTRER

 

2.6.1.     Mesan mast

Rustfri stål splitt mesan mast

 

2.6.2.     LANTERNE MAST

 

Rustfri stål lanterne mast montert på styrehus med anlegg for navigasjons lys og utstyr.

 

2.7.         ROR SYSTEM

 

Rusfritt stålror med hylse I GRP og rustfritt stål med smøring arrangert fra maskinhus.

 

2.8.         VINDUER OG DØRER

 

Alle vinduer og koøyer og utvendige dører er av marine kvalitet og værtett. Tetthets test blir kontrollert av sertifisert kontrollør.

 

3.   ARANGEMENT / SEKSJONER

 

3.1.         MOTOR ROM

 

                  I.           Hovedmotor og generator er installert i senter av motorrommet..

                II.           Adgang til motorrommet gjennom dekksluke montert inne I dekkshus.

              III.            02 stk rustfri stål brennoljetanker hver med kapasitet 1000 ltr er montert i motorrom.

              IV.           02 stk rustfri stål vanntanker på hver 500 ltr er montert I motorrom.

                V.           Akter I motor rom er ror og hydraulisk ror system montert.

              VI.           Alle nødvendige installasjoner som pumper, motorroms vifte, hydrauliske komponenter, batterier etc er montert i motorrom.

            VII.         Alle kabler, rør blir ført gjennom vanntette GRP kanaler over dekk under rekke og på siden av fiskerom med vanntette tilkoblinger.

 

 

 

 

 

3.2.         STYREHUS OG MESANHUS

 

3.3.         Styrehus

 

Styrehuset er plassert på fordekk og er utstyrt med styreplass på BS med god sikt gjennom vinduer rundt styrehuset. Adkomst til styrehuset er gjennom dør mot dekk. Styrehuset er utstyrt med følgende utstyr.

 

·       Oversiktlig dashbord på stbs side,

·       Komfortabel styrestol,

·       Kontroll panel system

·       Elektriske distribusjons panel

·       Kart bord

·       Navigasjons utstyr  (GPS, autopilot, kompass,).

·       Flagg sett

·       02 stk sofa med bord for 4 mann

·       Adkomst til lugarer med leider.

·       Styrehus og lugar er fullt isolert  med Pyro system varme element.

·       Gelcout finnish på GRP paneler.

·       GRP bord.

·       24VDC & 220V AC kontakter.

·       LED lys for belysning.

 

3.4.         BYSSE

Byssa er plasert på STBS side bak messe seksjon.

Byssa har følgende standar utstyr:

·       Komfyr med propan

·       Marine kjøleskap, 80L,

·       Vask på benke plate

·       Skap

·       (Ved tilleggsordre ordre på generator benyttes 230 utstyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.         BADE OG TOALETTROM.

 

Bade og WC rom er plassert på stb side av dekk mellom bysse og tørkerom og  maskinroms nedgang hus. Adkomst gjennom værtett dør fra dekk.

Følgende utstyr er med:

·       Marine Toilet- Electric pumpe, 24V DC,,

·       Vask med kaldt og varmt vann,

·       Dush med kaldt og varmt vann.

·       Varmtvannstank med , 24V DC eller

·       Vaskemaskin

·       Skap og speil

 

3.6.         LUGARER UNDER FORDEKK

 

Der er innredet lugar med 4 køyer, under fordekk med adkomst med leider fra styrehus. Lugar er fullt isolert og dekket med GRP hud.

 

Lugaren har følgende innredning:

 

·       04 stk køyer med madrasser,

·       02 stk skap I hver lugar for mannskap.

·       04 stk koøyer plassert med to på hver side.

·       GRP bord

·       24VDC & 220V AC kontakter

·       LED lys I lugarene,

·       Stuerom I forkant av lugarene.

 

3.7.         ANKER ROM I FORPIGG MED LUKE

 

Anker rom har adkomst fra fordekk med dekksluke, kjetting klyss og baugrull.

 

 

 

 

 

 

 

4.   MOTOR OG UTSTYR.

 

4.1.         MARINE MOTOR

 

Standard båt er utstyrt med Cummins  281 HK CONTINUERLIG IMO TIER 3 EPA

Model             : OSL9

Power             : 281 hp @ 1800rpm

Rating             : Helkontinuerlig drift / års service tid

Exhaust         : Lyd dempet eksos    

4.2.         GEAR BOX

 

Følgende gear er standard med servo cluths og oljekjøler.

Gear               : ZF  Gearbox

Model             : ZFI 360  

Gear Ratio     : 2.48:1

PTO               : 01 stk X 650 N.m

 

4.3.         Propeller anlegg

 

 

4.3.1.     Propeller system

Type                   : Fast propeller

Diameter             : 950mm

Propellen er firebladet

 

4.3.2.      Aksling

Type                   : Rustfri

Diameter             : 65mm

Lengde               : 2500 mm

Inkluderer fleksibel  akselflens

 

 

 

4.3.3.     Hylse

Type                   :  Messing

Length                 : 1000 mm

Grease smurt hylse og fleksibel pakkboks.

 

5.   ELEKTRISK SYSTEM.

 

Hoved elektrisk system fører strøm på disse kurser 24V DC system .

5.1.         24V DC System

 

Båten er utstyrt med 24 V DC system med service fra batteri ladet fra motor dreven dynamo.

Motor start og generator start er koblet til batteribank. Generator  start fra panel I mesan hus.

Land strøms ladding er tilgjengelig for batteribank.

24V DC består av,

·       02 stk of 200Ah, 12V Batteries- for services,

·       02 stk of 200Ah, 12V Batteries- for Engine & generator starting,

·       Hovedstrøms distribution over sertifisert tavle,

·       Navigasjons lys brytere og tavle ,

·       Marine kontakter sikringer og brytere.

·       Marine sertifiserte kabler og kontakter.

 

Følgende er tilknyttet  24V DC system,

 

·       Drikke vans pumpe.

·       Lense pumper

·       Gråvanns pumper

·       Motorromsvifte

·       Marine Toalett

·       Motor & Generator kontroller

·       Navigation og komunikasjons system

·       Fjernkontroll lyskaster

·       Navigasjons lys

·       Fiske og  NUC lys

·       Interiør lys

·       Dekkslys

·       Brann og lense alarm

·       Komfyr

 

 

5.2 El utstyr

 

·       Land strøm 220V, 16 A tilkobling og 20m landstrømkabel.

·       Hoved  tavle / sertifisert.

·       Marine kontakter og brytere

 

Følgende er tilkoblet   220V landstrøm ( 230 generator er tillegssutstyr )

·       Battery lading,

·       Lugar varme system

 

5.2.         LIGHT FITTINGS

             

5.2.1.     Interiør tak lys:

Styrehus lys                   : 02 stk, LED lights, 24V, 5W

Bysse lys                         : 01 stk, LED  lights, 24V, 5W

Bade & WC rom             : 01 stk, LED  lights, 24V, 5W

Dekkshus lys                   : 01 stk, LED  lights, 24V, 5W

Lugar lys                         : 04 stk, LED  lights, 24V, 5W

Motor roms lys               : 04 stk, LED BHD lights, 24V, 5W

 

 

 

5.2.2.     StyrehusExterior lights:

Dekkslys                         : 04 stk, LED ceiling lights, 24V, 40W

Lyskaster/ fjernkontroll   : som spesifisert nedenfor.

 

5.2.3.     Search light:

Fjernstyrt kontroll av lyskaster som er montert på styrehus topp , 24 V, 100W, LED.

 

5.2.4.     Navigation lights:

Mast rød lanterne                                   : 3NM, 24VDC, with LED Bulb

BB & Stbd lanterne                     : 2NM, 24VDC, with LED Bulb

Akter lanterne                             : 2NM, 24VDC, with LED Bulb

Anchor lanterne                         : 2NM, 24VDC, with LED Bulb, runt lysende

NUC lanterne                             : 2NM, 24VDC, with LED Bulb, 02

 

6.   BOAT SYSTEMS.

 

6.1.         FUEL SYSTEM

 

Brennolje tanker                                                       - 02 stk rustfritt stål

Kapasitet                                                                 - 2 x 1000

Olje / vann filter med separator                                 - 01 stk

Olje / vann separator generator diesel                     - 01 stk

Brennolje rør                                                             - godkjent / fleksible

Dekk på fylling                                                           - 02 stk

Luft ventilasjon                                                         - 02 stk

                             

6.2.         FRESH WATER SYSTEM

 

Fersk vanns tanker                                                   - 2 stk i rustfritt stål

Kapasitet                                                                   - 2 x 500 ltr

Fersk vanns pumpe                                                 - Elektrisk 24V DC, 10 -20 l/min

Fersk vann rør med til kobling                                 - Flexsible koblinger

Dekk fyllinger                                                           - 02 stk

Luft ventilasjon                                                         - 02 stk

 Varmt vann tilførsel med varme unit                       - 24V DC or 220 V AC

 

6.3.         PUMPE SYSTEM

                             

Hovedlensepumper for hver inndeling                     - 03 stk, 24 V, Port 38mm, 125L/min

 

Manual nødpumpe motor rom                                   - 01 stk,100 l/min

Motormontert spyle og lensepumpe                         - 01 stk, 24V, 38mm, 100 L/min

 

Lense slanger og rør                                                 - Fleksible tilførsel slanger / rør

 

 

 

 

6.4.         GRÅ VANN SYSTEM

 

Grå vanns tank                                                         - 200 L, GRP tank

Electric toilet                                                             - Flush electric toilet

  Compaq size, 24V

Brukt vann pumpe                                                     - 24V, 20-30 l/min

Brukt vann avløp                                                       - Fleksible slanger    

 

6.5.         VENTILATION SYSTEM

 

Marine ventilatorer                                                     - 02 stk, 24V, 10- 15 m³/min,

Bysse ventilator                                                           - 01 stk, 24V, 72m³/h, ventilator

Toilet / vaske room                                                     - 01 stk, 24V, 72m³/h, ventilator

Lugarer                                                                       - 02 stk, 24V, 6.6m³/ min ventilatorer

6.6.         DECK WASH SYSTEM

 

Motor dreven elektrisk Clutch pumper used for lensing og  dekk vask

 

6.7.         STYRE SYSTEM

 

Hydraulisk styresystem som er montert med to manøverstasjoner ( Styrehus/dekk )

Båten er utstyrt med Furuno Autopilot

7.   AKER OG FORTØYNING

 

7.1.         ANKER TYPE

 

Anker type                                                                   - Danforth  Galvanisert

Anchor chain                                                               - HD Galvanisert kjetting og tau etter   klasse for båtstørrelsen.

Anker vertical winch                                                   - 24 el ( tillegg for hydraulisk )

 

 

 

7.2.         MOORING STYRING

 

Fortøynings pålerter                                                   - 04 stk, Kryss pin type

Fortøyningstau                                                             - 02 stk, 30m

Fendere                                                                       - 04 stk, 380x 1050 mm.

Magnetisk kompass                                                 - 4 toms, Ritchie eller tilsvarende

 

7.3.         KOMMUNIKASJON ELEKTRONISK UTSTYR

 

Komplett fra Pronav se velg fra spesifikasjon vedlagt

                       

8.   LIV REDNINGS UTSTYR.

 

Følgende livrednings utstyr følger båten

 

Liv vester – godkjent                                               - 04 stk

Livbøyer med lys                                                     - 02 stk

Fire manns redningsflåte HRU                                 - 01 stk

Liv Line                                                                     - 01 x 30m    

EPIRB          

Spesifikasjon For Viksund Vik-Lanka Havsjark
1099/1299 Nr. 98-99

1.  INTRODUKSJON.. 5

1.1.         SPESIFIKASJONER.. 6

2.  KONSTRUKSJON. 7

2.1.         KONSTRUKSJON / BYGGE MATERIALER.. 7

2.2.         SKROG KONSTRUKSJON.. 7

2.3.         FISKE / LASTEROM.. 8

2.4.         FENDER.. 8

2.5.         REKKVERK OG LEIDERE. 8

2.6.         MASTRER.. 8

2.7.         ROR SYSTEM.. 8

2.8.         VINDUER OG DØRER.. 9

3.  ARANGEMENT / SEKSJONER. 9

3.1.         MOTOR ROM.. 9

3.2.         STYREHUS OG MESANHUS.. 9

3.4.         BYSSE.. 10

3.5.         BADE OG TOALETTROM. 10

3.6.         LUGARER UNDER FORDEKK.. 10

3.7.         ANKER ROM I FORPIGG MED LUKE.. 11

  4. 0       MOTOR OG UTSTYR. 11

4.1.         MARINE MOTOR.. 11

4.2.         GEAR BOX.. 11

4.3.         Propeller anlegg. 11

  5.0       ELEKTRISK SYSTEM. 12

5.1.         24V DC System.. 12

5.2.         LIGHT FITTINGS.. 13

  6.0       BOAT SYSTEMS. 14

6.1.         FUEL SYSTEM.. 14

6.2.         FRESH WATER SYSTEM.. 14

6.3.         PUMPE SYSTEM.. 15

6.4.         GRÅ VANN SYSTEM.. 15

6.5.         VENTILATION SYSTEM.. 15

6.6.         DECK WASH SYSTEM.. 15

          TØRR EKSOS SYSTEM.. 16

6.7.         STYRE SYSTEM.. 16

    7.0        ANKER OG FORTØYNING.. 16

7.1.         ANKER TYPE.. 16

7.2.         MOORING STYRING.. 16

7.3.         KOMMUNIKASJON ELEKTRONISK UTSTYR.. 16

  8. 0       LIV REDNINGS UTSTYR. 16

  9. 0     BRANNSLUKKNING SYSTEM.. 17

9.1      Montert CO2 FIRE FIGHTING SYSTEM FOR MOTORROM.. 17

  10.0     VARME SYSTEM. 17

  11.0   TRUSTERE.. 18

  12.0   TESTER UTSTYR.. 18

12.1.     TEST STABILLITET. 18

12.2.     OPPSTART / IGANG KJØRINGS PRØVER.. 18

12.3.     SJØ PRØVER.. 18

    13.0   UTRUSTNING OG FARTØYINSTRUKS

 

 

 

 

 

 

1.   INTRODUKSJON

VIKSUND VIK-LANKA HAVSJARK  leveres som 36 fot 1065/99 eller 43 for 1299 x 600  Båten bygges med sertifiserte materialer og utstyr samsvarende med  Nordic Båt Standard, og etter Viksund internasjonale standard, under kontroll og godkjennelse av  Synfaring as som etter ferdigstillelse utsteder fartøyinstruks . Leveringsted er  Bergen om ikke annet er avtalt

Båten bygges I samarbeid av følgende firmaer

Båtbygger                         : Dhanusha Marine Lanka Export Pvt Ltd.

Design og form utvikling   : Erling Viksund & Fair Curve Lakmal  

Koordinering og kontroll   : Fair Curve Marine Design & Solution.

Kontroll / fartøyinstruks     : Synfaring as

Standard                           : Nordisk båt Standard

Salg                                               : Viksund Vikfjord as , Askøy

Kontrakt ved                     : Samarbeidende service leverandør i Norge

 

 

1.1.         SPESIFIKASJONER

 

Tekniske data som opplistet nedenfor

 

1.1.1.     Mål kan justeres ved kontrakts avtale

Lengde LOA                                                              - 1065/99 - 1299                              

Max bredde                                                                 -   600

Max dypgang                                                             -   3.50

Design dypgang                                                                     -   2.50 m

Fiskerom kapasiteter   -   25 m3 på 36 fot og 50m3 på 43 fot

Brennoljetanker                                                           - 2000 liters

Fersvannstanker                                                         - 1000 liters

Speed                                                                         - 10-12 knots

Engine Power (350 Cummins hk /1800 continuerlig)   -   350           hk

Fast propeller anlegg med ZFIW gear med 1 PTO 650 NM

Innredet for                                                                 - 04 mann

 

1.1.2.     SKROG FORM

 

Viksund Lanka Sjarken har skarp vinklet chine, med “V“ bunn med opptil 17 gr. bunnreis. Dette er et deplasement skrog med side slingrekjøler og bulb for større stabilitet og komfort.

 

 

 

 

 

1.1.3.     Sjø og arbeids dyktighet og komfort

Skroget er utviklet gjennom lang erfaring og utprøving og er konstruert for optimal sjø og arbeids dyktighet og komfort. Båten er kapabel til fremdrift med minimum motorkraft under fiske.  Båten er kapabel til å drive kyst eller bankfiske etter avtale innen for regelverket.

1.1.4.     Manuvreringsevne

Båtens bunn fasong er konstruert for maksimal manøvrerings evne under fiske og fremdrift.

1.1.5.     Stabilitet

Båtens stabilitet samsvarer med krav for kystfiske. ( Kan mot tillegg leveres for relevant bankfiske ) . Videre er båten designet for internasjonal godkjennelse av stabilitet etter behov som blir avtalt mellom kjøper og båtbygger.

2.   KONSTRUKSJON

 

2.1.         KONSTRUKSJON / BYGGE MATERIALER

 

Skroget er helstøpt I form I massiv Glassfiber Armert Polyester GRP og spant avstivet.

Skrog, dekk, overdel og innredning er sammen støpt til en kompakt struktur i GRP. Alle hoved komponenter er av høy marine kvalitet av utvalgt tilpasset materiale for båtens bruk.    

 

Fibre                          : Glassfiber forsterknings materiale er av godkjent type

Laminating Resin      : Marine kvalitet polyester er av godkjent type for hånd støpning

Gel-coat                      : Høy kvalitets Gel-coat av godkjent type med standard farge.        

Top Coat                    : Brann hemmende top coat anvendes I motorrom.  

Kjernemateriale        : PVC materiale av godkjent type..          

Aluminium                : Alt Aluminium er av godkjent type                

Rustfritt stål             : Alt rustfritt stål er av 304 or 316 eller høyere grade.

Tre                            : Første kvalitet marine grade plywood / finer brukes.

Skruer / beslag        : Rustfritt stål når ikke annet er bestemt for spesielle formål

 

 

 

 

 

 

2.2.         SKROG KONSTRUKSJON

 

Skrog og overdel er GRP hånd støpt I høypolerte former av høyt kvalifiserte operatører og skroget er ekstra dimensjonert under vann linje til tradisjonell Viksund skrogstyrke.

Under båtbyggingen er arbeidet overvåket med computer for å kontrollere korrekt fuktighet og temperatur for å sikre høyverdige laminater.

Båten er GRP spantet med skott og innerdelene er og sammen støpt med vanntette skott.

Konstruksjonen samsvarer for båttypen og godkjennes av DNV

Følgende tester utføres av skrog  

§ Hård hets Test

§ Kompossite Test

 

Tetthetstest av vinduer, dører og luker

 

2.3.         FISKE / LASTEROM

 

Kapasitet på fiskerommet på  havsjark 1065/99 x 600  er 25 m3 og på 1299x600 er 50 m3 . Fiskerommet  er isolert med 100 mm godkjent skumm.  Innsiden på fiskerommet dekkes med to lag GRP og top coat.. Romluka er 600mm høy med 1500 x1200 mm åpning . Fiskerommet leveres med fast midskott eller forberedt for kontainer.

2.4.         FENDER

 

Full profil stor fender rundt hele båten 100x 75 mm.

 

2.5.         REKKVERK OG LEIDERE.

 

Rekker og leidere er av  316 rustfrie rør

LUKER

 

Motorrom luken er 2000x1300 mm innebygget i dekk og sikret med bolter eller laminat

 

Motor roms dekks luke og for pig luke er 600x600 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.         MASTRER

 

2.6.1.     Mesan mast

Rustfri stål splitt mesan mast

 

2.6.2.     LANTERNE MAST

 

Rustfri stål lanterne mast montert på styrehus med anlegg for navigasjons lys og utstyr.

 

2.7.         ROR SYSTEM

 

Rusfritt stålror med hylse I GRP og rustfritt stål med smøring arrangert fra maskinhus.

 

2.8.         VINDUER OG DØRER

 

Alle vinduer og koøyer og utvendige dører er av marine kvalitet og værtett. Tetthets test blir kontrollert av sertifisert kontrollør.

 

3.   ARANGEMENT / SEKSJONER

 

3.1.         MOTOR ROM

 

                  I.           Hovedmotor og generator er installert i senter av motorrommet..

                II.           Adgang til motorrommet gjennom dekksluke montert inne I dekkshus.

              III.            02 stk rustfri stål brennoljetanker hver med kapasitet 1000 ltr er montert i motorrom.

              IV.           02 stk rustfri stål vanntanker på hver 500 ltr er montert I motorrom.

                V.           Akter I motor rom er ror og hydraulisk ror system montert.

              VI.           Alle nødvendige installasjoner som pumper, motorroms vifte, hydrauliske komponenter, batterier etc er montert i motorrom.

            VII.         Alle kabler, rør blir ført gjennom vanntette GRP kanaler over dekk under rekke og på siden av fiskerom med vanntette tilkoblinger.

 

 

 

 

 

3.2.         STYREHUS OG MESANHUS

 

3.3.         Styrehus

 

Styrehuset er plassert på fordekk og er utstyrt med styreplass på BS med god sikt gjennom vinduer rundt styrehuset. Adkomst til styrehuset er gjennom dør mot dekk. Styrehuset er utstyrt med følgende utstyr.

 

·       Oversiktlig dashbord på stbs side,

·       Komfortabel styrestol,

·       Kontroll panel system

·       Elektriske distribusjons panel

·       Kart bord

·       Navigasjons utstyr  (GPS, autopilot, kompass,).

·       Flagg sett

·       02 stk sofa med bord for 4 mann

·       Adkomst til lugarer med leider.

·       Styrehus og lugar er fullt isolert  med Pyro system varme element.

·       Gelcout finnish på GRP paneler.

·       GRP bord.

·       24VDC & 220V AC kontakter.

·       LED lys for belysning.

 

3.4.         BYSSE

Byssa er plasert på STBS side bak messe seksjon.

Byssa har følgende standar utstyr:

·       Komfyr med propan

·       Marine kjøleskap, 80L,

·       Vask på benke plate

·       Skap

·       (Ved tilleggsordre ordre på generator benyttes 230 utstyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.         BADE OG TOALETTROM.

 

Bade og WC rom er plassert på stb side av dekk mellom bysse og tørkerom og  maskinroms nedgang hus. Adkomst gjennom værtett dør fra dekk.

Følgende utstyr er med:

·       Marine Toilet- Electric pumpe, 24V DC,,

·       Vask med kaldt og varmt vann,

·       Dush med kaldt og varmt vann.

·       Varmtvannstank med , 24V DC eller

·       Vaskemaskin

·       Skap og speil

 

3.6.         LUGARER UNDER FORDEKK

 

Der er innredet lugar med 4 køyer, under fordekk med adkomst med leider fra styrehus. Lugar er fullt isolert og dekket med GRP hud.

 

Lugaren har følgende innredning:

 

·       04 stk køyer med madrasser,

·       02 stk skap I hver lugar for mannskap.

·       04 stk koøyer plassert med to på hver side.

·       GRP bord

·       24VDC & 220V AC kontakter

·       LED lys I lugarene,

·       Stuerom I forkant av lugarene.

 

3.7.         ANKER ROM I FORPIGG MED LUKE

 

Anker rom har adkomst fra fordekk med dekksluke, kjetting klyss og baugrull.

      3.8 Baug og akter thrustere er kjøpers valg og ikke med i prisen

 

 

 

 

 

 

 

4.   MOTOR OG UTSTYR.

 

4.1.         MARINE MOTOR

 

Standard båt er utstyrt med Cummins  281 HK CONTINUERLIG IMO TIER 3 EPA

Model             : OSL9

Power             : 281 hp @ 1800rpm

Rating             : Helkontinuerlig drift / års service tid

Exhaust         : Lyd dempet eksos    

4.2.         GEAR BOX

 

Følgende gear er standard med servo cluths og oljekjøler.

Gear               : ZF  Gearbox

Model             : ZFI 360  

Gear Ratio     : 2.48:1

PTO               : 01 stk X 650 N.m

 

4.3.         Propeller anlegg

 

 

4.3.1.     Propeller system

Type                   : Fast propeller

Diameter             : 950mm

Propellen er firebladet

 

4.3.2.      Aksling

Type                   : Rustfri

Diameter             : 65mm

Lengde               : 2500 mm

Inkluderer fleksibel  akselflens

 

 

 

4.3.3.     Hylse

Type                   :  Messing

Length                 : 1000 mm

Grease smurt hylse og fleksibel pakkboks.

 

5.   ELEKTRISK SYSTEM.

 

Hoved elektrisk system fører strøm på disse kurser 24V DC system .

5.1.         24V DC System

 

Båten er utstyrt med 24 V DC system med service fra batteri ladet fra motor dreven dynamo.

Motor start og generator start er koblet til batteribank. Generator  start fra panel I mesan hus.

Land strøms ladding er tilgjengelig for batteribank.

24V DC består av,

·       02 stk of 200Ah, 12V Batteries- for services,

·       02 stk of 200Ah, 12V Batteries- for Engine & generator starting,

·       Hovedstrøms distribution over sertifisert tavle,

·       Navigasjons lys brytere og tavle ,

·       Marine kontakter sikringer og brytere.

·       Marine sertifiserte kabler og kontakter.

 

Følgende er tilknyttet  24V DC system,

 

·       Drikke vans pumpe.

·       Lense pumper

·       Gråvanns pumper

·       Motorromsvifte

·       Marine Toalett

·       Motor & Generator kontroller

·       Navigation og komunikasjons system

·       Fjernkontroll lyskaster

·       Navigasjons lys

·       Fiske og  NUC lys

·       Interiør lys

·       Dekkslys

·       Brann og lense alarm

·       Komfyr

 

 

5.2 El utstyr

 

·       Land strøm 220V, 16 A tilkobling og 20m landstrømkabel.

·       Hoved  tavle / sertifisert.

·       Marine kontakter og brytere

 

Følgende er tilkoblet   220V landstrøm

·       Battery lading,

·       Lugar varme system

 220 V generator strømm opplegg med tavler etter vedlagt spesifikasjon

5.2.         LIGHT FITTINGS

             

5.2.1.     Interiør tak lys:

Styrehus lys                   : 02 stk, LED lights, 24V, 5W

Bysse lys                         : 01 stk, LED  lights, 24V, 5W

Bade & WC rom             : 01 stk, LED  lights, 24V, 5W

Dekkshus lys                   : 01 stk, LED  lights, 24V, 5W

Lugar lys                         : 04 stk, LED  lights, 24V, 5W

Motor roms lys               : 04 stk, LED BHD lights, 24V, 5W

 

 

5.2.2.     StyrehusExterior lights:

Dekkslys                         : 04 stk, LED ceiling lights, 24V, 40W

Lyskaster/ fjernkontroll   : som spesifisert nedenfor.

 

5.2.3.     Search light:

Fjernstyrt kontroll av lyskaster som er montert på styrehus topp , 24 V, 100W, LED.

 

5.2.4.     Navigation lights:

Mast rød lanterne                                   : 3NM, 24VDC, with LED Bulb

BB & Stbd lanterne                     : 2NM, 24VDC, with LED Bulb

Akter lanterne                             : 2NM, 24VDC, with LED Bulb

Anchor lanterne                         : 2NM, 24VDC, with LED Bulb, runt lysende

NUC lanterne                             : 2NM, 24VDC, with LED Bulb, 02

 

6.   BOAT SYSTEMS.

 

 FUEL SYSTEm      

 

Brenn olje Kapasitet                                               - 2 x 2000

Olje / vann filter med separator                                 - 01 stk

Olje / vann separator generator diesel                     - 01 stk

Brennolje rør                                                             - godkjent / fleksible

Dekk på fylling                                                           - 02 stk

Luft ventilasjon                                                         - 02 stk

6.1     220 AC SYSTEM TILFØRES STRØM FRA BÅTENS GENERATOR OG LANDSTRØM OG

          BESTÅR AV 9.5 kW ONAN GENERATOR 50 Hz med 1500 omdr og med display og

          betjening frå dekkshus ( spesifikasjon på 220 anlegget følger i separat vedlegg )

                             

6.2      FRESH WATER SYSTEM

 

Fersk vanns tanker                                                   - 2 stk i rustfritt stål

Kapasitet                                                                   - 2 x 1000 ltr

Fersk vanns pumpe                                                 - Elektrisk 24V DC, 10 -20 l/min

Fersk vann rør med til kobling                                 - Flexsible koblinger

Dekk fyllinger                                                           - 02 stk

Luft ventilasjon                                                         - 02 stk

 Varmt vann tilførsel med varme unit                       - 24V DC or 220 V AC

 

6.3      PUMPE SYSTEM

                             

Hovedlensepumper for hver inndeling                     - 03 stk, 24 V, Port 38mm, 125L/min

 

Manual nødpumpe motor rom                                   - 01 stk,100 l/min

Motormontert spyle og lensepumpe                         - 01 stk, 24V, 38mm, 100 L/min

 

Lense slanger og rør                                                 - Fleksible tilførsel slanger / rør

 

 

 

 

6.4 GRÅ VANN SYSTEM

 

Grå vanns tank                                                         - 200 L, GRP tank

Electric toilet                                                             - Flush electric toilet

  Compaq size, 24V

Brukt vann pumpe                                                     - 24V, 20-30 l/min

Brukt vann avløp                                                       - Fleksible slanger    

 

6.5 VENTILATION SYSTEM

 

Marine ventilatorer                                                     - 02 stk, 24V, 10- 15 m³/min,

Bysse ventilator                                                           - 01 stk, 24V, 72m³/h, ventilator

Toilet / vaske room                                                     - 01 stk, 24V, 72m³/h, ventilator

Lugarer                                                                       - 02 stk, 24V, 6.6m³/ min ventilatorer

6.6 DECK WASH SYSTEM

 

Motor dreven elektrisk Clutch pumper used for lensing og  dekk vask

 

6.7 STYRE SYSTEM

 

Hydraulisk styresystem som er montert med to manøverstasjoner ( Styrehus/dekk )

Båten er utstyrt med Furuno Autopilot

7     AKER OG FORTØYNING

 

7.2 ANKER TYPE

 

Anker type                                                                   - Danforth  Galvanisert

Anchor chain                                                               - HD Galvanisert kjetting og tau etter   klasse for båtstørrelsen.

Anker  winch                                                              - Hydraulisk  ankervinsh

 

 

 

 

 

 

7.3 MOORING STYRING

 

Fortøynings pålerter                                                   - 04 stk, Kryss pin type

Fortøyningstau                                                             - 02 stk, 30m

Fendere                                                                       - 04 stk, 380x 1050 mm.

Magnetisk kompass                                                 - 4 toms, Ritchie eller tilsvarende

 

7.4 KOMMUNIKASJON ELEKTRONISK UTSTYR er kjøpers valg og tillegspris

 

Komplett liste fra Pronav se spesifikasjon vedlagt

                       

8     LIV REDNINGS UTSTYR.

 

Følgende livrednings utstyr følger båten

 

Liv vester – godkjent                                               - 04 stk

Livbøyer med lys                                                     - 02 stk

Fire manns redningsflåte HRU                                 - 01 stk

Liv Line     &n

Med vennlig hilsen Erling Viksund sr

Vikfjord Viksund as www.erlingviksund.no tel 93213091

 KONSTRUKSJON OG BYGGING AV SJARKER 10-15 METER


VIKSUND VIKFJORD AS, ORG NR 924 382 988 - NORWAY-REPRESENTERER: NOR LANKA BOAT PARTNER, SRI LANKA
PB 44 - 5302 Strusshamn tlf +93213091


.

   Kontakt post@erlingviksund.no - Erling Viksund TLF: +004793213091